Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk Croughs

psychologische hulpverlening en psychotherapie

Corona-maatregelen

In verband met Corona heeft Praktijk Croughs de volgende richtlijnen:


In principe vinden de gesprekken in de gespreksruimte op de Sophiastraat 33 plaats.


Er wordt gebruik gemaakt van desinfecterende middelen, voorafgaand aan het gesprek en er zal altijd een afstand van 1 ½ meter in acht worden gehouden. Ook zal de gesprekskamer regelmatig gelucht worden.


Om het zo veilig mogelijk te houden, wordt u verzocht om precies op tijd te komen, zodat u geen gebruik hoeft te maken van de wachtruimte en/of het toilet.


Bij klachten van u of mezelf zullen de gesprekken digitaal, via videobellen plaatsvinden.


Bij aanvang van de behandeling krijgt u nog preciezere instructies, allemaal bedoeld om het zo veilig mogelijk voor iedereen te houden.